Tuần 6 – Mục Tiêu – Thiết Lập

Jim Rohn – Mục Tiêu – Thiết lập

Thành công là quá trình thực hiện một vài kỷ luật hàng ngày để từng bước tiến về mục tiêu. Đây chính là công thức thành công và cũng là bài học quan trọng nhất trong tất cả các bài học của huyền thoại Jim Rohn.

Kỷ luật: việc thực hiện hàng ngày, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù có thích hay không.

Mục tiêu: sứ mệnh của cá nhân, việc bạn muốn làm, bạn làm tốt và rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để bạn làm.

  1. Dài hạn: mục tiêu 1, 5, 10 năm
  2. Ngắn hạn: mục tiêu cho hôm nay, ngày mai, tuần tới, tháng tới

Tóm lại: thiết lập mục tiêu, thực hiện các việc cần làm để đạt được mục tiêu, đó là kỷ luật hàng ngày, đầu tiên và quan trọng nhất của bất kỳ người thành công nào.

Một trong những bài học quan trọng nhất trong cuộc sống: xác định bạn muốn gì và bắt tay vào thực hiện để đạt được cái bạn muốn. Lý do?

Sự tập trung: giữa cuộc sống tầm thường và cuộc sống tốt đẹp luôn có rất nhiều ngăn trở. Hãy nhìn bức hình dưới đây. Hình bên trái là cuộc sống của người không có định hướng, cuộc sống chỉ đơn giản là kiếm tiền, trả các hóa đơn và chết. Để có thể phá vỡ các ngăn trở này, con người cần mục tiêu, cần sự tập trung, không chỉ một mà là rất nhiều lần.


[sociallocker id=”4912″]

Hành động:

  1. Mục tiêu đầu tiên của bạn là dành thời gian để thiết lập mục tiêu, xác định sứ mệnh cuộc đời, mục tiêu dài hạn, ngắn hạn.
  2. Ghi chú lại 4 mục tiêu quan trọng nhất, ghi rõ lý do vì sao bạn muốn đạt được, xem lại hàng ngày, luôn giữ nó bên mình.
  3. Lập kế hoạch cho những việc cần làm hàng ngày để đạt được mục tiêu.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp