Tuần 5 – Mục tiêu – Đánh Giá

Jim Rohn – Mục tiêu – Đánh Giá

[sociallocker id=”4912″]


Có 2 mục đích của việc đánh giá:

  1. Có cái nhìn khách quan về những thành tựu đạt được.
  2. Biết mình đang ở đâu và những việc cần làm.

Những ai không dành thời gian để xem lại, đánh giá, sẽ bị cuộc sống xô đẩy, sẽ bị hoàn cảnh, văn hóa, xã hội chi phối.

Trái lại, cho những ai sẵn sàng dành thời gian để đánh giá bản thân sẽ biết được mình đang đi về đâu, làm sao để đạt được điều mình muốn và họ sẽ đạt được nó cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Quá trình đánh giá:

  1. Dành thời gian hàng tuần, tìm một nơi yên tĩnh không bị ai làm phiền.
  2. Xem xét những gì đã đạt được một cách trung thực tuyệt đối. Ghi chú lại.
  3. Đặt ra mục tiêu kế tiếp.

Hành động:

  1. Dành thời gian 1 tiếng mỗi tuần để tự đánh giá.
  2. Xem xét lại các mục tiêu trong quá khứ, xem xét lại những gì muốn đạt được trong cuộc sống.
  3. Xem xét lý do vì sao thiết lập mục tiêu lại quan trọng.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp