Tuần 4 – Phát Triển Cá Nhân – Học

Jim Rohn – Phát triển cá nhân – Học

Học là nền tảng của thành công. Những người thành công luôn chịu trách nhiệm cho việc rèn luyện bản thân. Họ hiểu rằng tự học, tự rèn luyện, tự giáo dục bản thân là chìa khóa của phát triển cá nhân – qua đó mở ra những cơ hội mới.

Mục đích của việc học: cung cấp những câu trả lời cho những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Nếu bạn có thắc mắc, hãy tìm kiếm câu trả lời, hãy học hỏi.

Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù chúng ta đôi khi mất phương hướng trong cuộc sống, miễn là còn có cơ hội được học hỏi, nó sẽ định hướng lại.

Miễn là còn có cơ hội được học hỏi, miễn là việc học hỏi không ngừng lại, thành công sẽ đến một cách tự nhiên.


[sociallocker id=”4912″]

Hành động:

  1. Tự xây dựng một thư viện riêng cho bản thân.
  2. Viết ra các thắc mắc đang có và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.
  3. Viết ra 3 thứ tiền không thể mua được và bắt tay vào thực hiện để có nó.
  4. Viết ra danh sách 10 người mà bạn biết ơn.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp