Tuần 24 – di sản

Hành động là tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nằm sau nó chính là các nguyên tắc. Sau đây là một số nguyên tắc chúng ta nên xem xét nếu muốn để lại di sản theo ý mình:

  1. Cuộc sống tốt đẹp nhất là dành nó để phục vụ cho người khác.
  2. Xem nhu cầu của người khác cũng quan trọng như của mình.
  3. Hãy yêu thương mọi người, cho dù bạn không thích họ.
  4. Duy trì sự liêm chính bằng mọi giá.
  5. Dám chấp nhận rủi ro.
  6. Gieo nhân nào gặt quả ấy.
  7. Luôn chăm chỉ làm việc.
  8. Không từ bỏ khi gặp thất bại.
  9. Đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với bạn.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp