tuần 22 – lãnh đạo

Một vài nguyên tắc nền tảng của kỹ năng lãnh đạo:

  1. Lãnh đạo là thử thách để trở nên tốt hơn bình thường. Nếu muốn làm một người lãnh đạo, bạn không thể là một phần của nhóm trung bình – bạn phải là người xuất chúng, trong cá tính, kỹ năng, đam mê và hoài bão.
  2. Lãnh đạo được định hình bởi cá tính – liêm chính, trung thực, và đam mê. Người khác sẽ không đi theo sự lãnh đạo của người không đáng tin cậy.
  3. Lãnh đạo cần có tầm nhìn xa.
  4. Lãnh đạo cần nắm rõ nghệ thuật tạo ảnh hưởng.
  5. Lãnh đạo nhìn rõ những gì cần làm và chủ động hành động.
  6. Lãnh đạo cần có kỹ năng giao tiếp điêu luyện.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp