Tuần 15 – đầu tư

Khi chúng ta nhìn vào những người giàu nhất, chúng ta đều thấy họ là những nhà đầu tư. Họ biết cách đầu tư dài hạn theo nhiều cách khác nhau để tạo dựng tự do tài chính.

Chìa khóa là bắt đầu xem bản thân mình như là một nhà đầu tư – đầu tư vào bản thân, vào người khác, kinh doanh, tài sản và các công cụ tài chính để có thể tối đa hóa lợi nhuận thu về để xây dựng sự giàu có như bạn muốn.

Bây giờ hãy cùng xem xét một số chi tiết bạn cần để đầu tư để xây dựng cuộc sống như bạn muốn.

  1. Đầu tư vào bản thân: liên tục học hỏi về kinh doanh và cách tạo ra của cải vật chất, học hỏi về con người và những điều chi phối họ, học hỏi về bản thân để phát huy tối đa điểm mạnh và cải thiện các điểm yếu.
  2. Đầu tư vào người khác: giống như Zig Ziglar có nói, bạn có thể có mọi thứ bạn muốn nếu bạn giúp đủ số người có được điều họ muốn. Những người phát triển sự giàu có bền vững là những người luôn mang giá trị đến cho người khác – họ giúp đỡ và đầu tư vào người khác.
  3. Đầu tư vào công ty của riêng bạn: khi bạn nhìn vào những người giàu nhất, họ đều có doanh nghiệp riêng. Họ làm việc cho bản thân thay vì trông chờ vào lương tháng.
  4. Đầu tư vào tài sản: một trong những cách tốt nhất để đầu tư dài hạn là đầu tư vào tài sản mà có thể gia tăng giá trị và tạo ra thu nhập. Một ví dụ tốt nhất là bất động sản.

Hãy luôn nhớ mục tiêu của chúng ta là có thể sống được nhờ vào khoản thu nhập sinh lợi từ đầu tư từ nguồn lực của cá nhân, thông qua đó tạo dựng tự do tài chính.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp