Tuần 13 – tránh xa các khoản nợ

Điều đầu tiên chúng ta cần làm để đảm bảo tiền không chi phối chúng ta là: xử lý các khoản nợ.

Người mắc nợ là kẻ phục vụ cho chủ nợ

Khi chúng ta mắc nợ ai đó, họ có một quyền kiểm soát nhất định đến mình. Và về bản chất, chúng ta là kẻ phục vụ cho họ.

Các việc cần làm để tránh xa các khoản nợ:

[sociallocker id=”4907″]

  1. Phát triển một cách nghĩ đúng đắn đối với các khoản nợ: chúng ta cần xem các khoản nợ là kẻ thù, nợ và tự do tài chính không thể đi cùng với nhau. Hãy nghiêm khắc với bản thân trên mức cần thiết khi đối diện với vấn đề này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy tránh xa các khoản nợ.
  2. Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, luôn nắm rõ tình hình tài chính của cá nhân.

Hành động

  1. Nếu đang mắc nợ, hãy lập kế hoạch trả hết nợ càng sớm càng tốt.
  2. Ghi chú tất cả các khoản chi dùng.
  3. Thay đổi thẻ tín dụng từ trả sau sang trả trước.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp