Sự khác biệt

  • Định hướng và đích đến của cuộc đời mỗi người được quyết định bởi cách chúng ta lựa chọn suy nghĩ và phản ứng. Sự khác biệt không phải là hoàn cảnh, mà chính là cách chúng ta nghĩ.
  • Cách chúng ta suy nghĩ và phản ứng có khả năng phá hủy hơn bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy rằng thử thách lớn nhất trong cuộc sống chính là kiểm soát quá trình suy nghĩ của mình.
  • Để có thể định hướng lại cuộc đời theo chủ ý của cá nhân để có được cuộc sống mình muốn đòi hỏi một kỷ luật mới – kỷ luật để hàng ngày ra soát và tinh chỉnh cách nghĩ để tạo nên một cách nghĩ hiệu quả mang đến ảnh hưởng tích cực cho những gì mình suy nghĩ, quyết định và hành động.
  • Do đó, chúng ta có thể thấy rằng việc thu thập chính xác những thông tin cần thiết để thành công và hạnh phúc là yêu cầu tiên quyết.

[sociallocker id=”8606″]

[/sociallocker]


Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp