Jim Rohn – Tiền lời tốt hơn tiền lương, vì sao?

Một trong những cách nghĩ quan trọng nhất làm thay đổi cuộc đời Jim Rohn:

  1. Tiền lời tốt hơn tiền lương
  2. Chăm chỉ phát triển bản thân hơn bất kỳ việc gì
  3. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Hãy cùng xem Jim Rohn hướng dẫn cho bạn những cách nghĩ quan trọng nhất làm thay đổi cuộc đời ông.
[sociallocker id=”4912″]


[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp