Sổ tay Jim Rohn – Nhật ký thành công – Success Journal


Tôi muốn sổ tay này

Sổ tay Nhật ký thành công của Jim Rohn

  • Sổ tay Jim Rohn – Nhật ký thành công – Success Journal
  • Kích cỡ B5 khổ rộng vừa, bao gồm 160 trang, rất thích hợp để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi để ghi chú và viết nhật ký.
  • Mỗi trang có một câu nói khác nhau của Jim Rohn, song ngữ Anh Việt.

Sổ tay bao gồm:

  • Các hướng dẫn viết nhật ký của Jim Rohn
  • 4 bước đến thành công
  • Các kế hoạch cho thành công
  • Hướng dẫn thiết lập mục tiêu dài hạn, ngắn hạn
  • Hướng dẫn cách giải quyết vấn đề
  • Hướng dẫn chuẩn bị cho cơ hội.
  • 160 câu nói hay nhất của Jim Rohn về các chủ đề triết lý thành công, phát triển cá nhân, gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt

Đảm bảo hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

Tôi muốn sổ tay này

Tôi muốn sổ tay này

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp