Napoleon Hill – Tự tạo động lực

Làm sao để bạn tự tạo động lực cho bản thân để thành công?

Phần thưởng lớn nhất cho thành công là sự hài lòng với chính bản thân. Mặc dù, chúng ta thường cho rằng giàu có là thước đo của thành công, nhưng nó chỉ là một trong những thước đo. Điều quan trọng bạn cần hiểu là: thành công thực sự là khi bạn biết mình đã hoàn thành mục tiêu do mình đặt ra.

Einstein chưa bao giờ giàu có. Nhưng ai dám nói ông ấy không thành công? Einstein đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và làm thay đổi thế giới bởi vì ông biết ông muốn gì và có kế hoạch để thực hiện nó. Do đó, thành công thực sự là khi bạn không chỉ mong ước, mà biến nó thành một mục tiêu rõ ràng và xác định rõ những gì bạn cần làm để đạt được nó. Chỉ khi đó, bạn mới có khả năng vượt qua những trướng ngại luôn chờ sẵn trên con đường của bạn. Tất cả đều có thể nếu bạn tin rằng nó có thể.

Hãy xác định rõ mục tiêu cho cuộc đời của bạn. Viết nó ra. Khắc sâu nó vào tâm trí. Định hướng cho tất cả suy nghĩ và năng lượng để thực hiện nó. Đừng để những trở ngại về tiền bạc làm bạn nhụt chí, người thành công sẽ bắt đầu ngay tại nơi họ đang đứng, sử dụng tốt nhất những gì đang có và tìm kiếm những gì họ cần trên hành trình này. Ngay hôm nay – hãy bắt đầu ngay tại nơi bạn đang đứng.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp