Napoleon Hill – Không ai thành công do may mắn

Bạn không cần phải là một bậc thầy về dự đoán để có thể tiên đoán tương lai của ai đó. Chỉ cần đơn giản hỏi: “Mục tiêu của bạn trong cuộc sống là gì? và kế hoạch của bạn là gì để đạt được nó?”.

Nếu bạn hỏi 100 người câu hỏi đó, 98 người sẽ trả lời như sau: “Tôi sẽ có cuộc sống tốt và thành công như là khả năng của tôi”.

Câu trả lời này có vẻ đúng, nhưng nếu bạn chịu khó phân tích sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng người không có định hướng sẽ không bao giờ đạt được thành tựu gì trong cuộc sống, ngoại trừ phần bỏ lại của những người thành công – những người có mục đích và kế hoạch rõ ràng. Để thành công, ngay thời điểm này, cho dù bạn là ai, bạn phải xác định rõ mục tiêu và vạch kế hoạch để thực hiện nó.

Người có mục tiêu rõ ràng sẽ thu hút cơ hội đến với họ. Làm sao cuộc sống có thể cho bạn điều gì nếu bạn không biết bạn muốn gì? Làm sao người khác có thể giúp bạn nếu bạn còn không biết rõ con đường mình đi?. Chỉ có khi bạn hiểu rõ mục tiêu của mình bạn mới có khả năng khắc phục được nghịch cảnh và thất bại – những điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Có người nói rằng: “Nếu bạn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, vào những gì bạn làm, và những gì bạn muốn, không có khó khăn nào là quá khó để có thể khắc phục”.

Nếu bạn muốn thành công, ngay lúc nào hãy ngưng mong chờ vào may mắn, hay bất kỳ điều gì, ngoại trừ trông cậy vào chính bản thân mình. Quyết định rõ cái bạn muốn, viết nó ra, vạch rõ kế hoạch thực hiện, và bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Tương lai của bạn chính là những gì bạn tạo ra, hãy nhanh chóng quyết định nó ngay bây giờ.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill – Bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp