Napoleon Hill – Học cách sống

Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh thản nếu để cho người khác thiết kế cuộc đời của bạn.

Sự thật không thể tranh cãi về con người là: Đấng Sáng Tạo đã cho con người một đặc quyền được kiểm soát chỉ có một và chỉ một thứ này – đó là tâm trí của họ. Điều này chắc chắn phải có lý do, và tôi nghĩ rằng lý do đó là để con người kiểm soát suy nghĩ và thiết kế một cuộc sống riêng theo ý họ.

Và cũng từ nhận định này, thiên tài được định nghĩa đơn giản: đó là người đã dành toàn quyền kiểm soát tâm trí và định hướng cho nó đến mục tiêu mà họ chọn, và không cho những ảnh hưởng bên ngoài làm họ nhụt chí.

Chúng ta đều biết những câu chuyện những người đã chuyển hóa nghịch cảnh thành cơ hội để trở nên giàu có và nổi tiếng như Henry Fords, Thomas Edisons, Andrew Carnegie và anh em nhà Wrights và rất nhiều người khác. Họ đơn giản chỉ từ chối là nạn nhân của hoàn cảnh, từ chối là một trong nhóm đa số trải nghiệm cuộc sống với đau khổ, thất vọng và thất bại.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill – Bí quyết làm giàu

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp