Napoleon Hill – Hãy lập kế hoạch

Không ai có thể nhận được nếu không cho đi. Người khác sẽ không đưa tiền cho bạn mà không muốn được nhận lại một sản phẩm, một dịch vụ, hoặc giá trị nhiều hơn số tiền bỏ ra. Bạn sẽ không thể thành công trong một vài ngày, sự thật là bạn sẽ không thành công cho đến khi bạn có thể tạo ra giá trị cho bất kỳ ai đã giúp bạn. Hãy xác định rõ điều này và đảm bảo mục tiêu của bạn phải thỏa mãn điều kiện này.

Bạn có thể gật gù tán đồng ý kiến này và bạn nghĩ bạn sẽ làm cho điều này xảy ra. Nhưng trừ khi bạn có một tâm trí được kỷ luật chặt chẽ, điều đó là chưa đủ cho đến khi bạn ngồi xuống và viết ra kế hoạch để thực hiện nó.

Viết ra kế hoạch thực hiện rõ ràng có rất nhiều lợi ích: thứ nhất nó giúp bạn phải chi tiết, nó cho bạn biết điểm mạnh, yếu của bản thân. Nếu bạn không thể viết ra được, thì đừng nói tới chuyện có thể thực hiện nó. Bởi vậy, nếu bạn nghiêm túc với thành công của bản thân, bạn không thể bỏ qua bước này. Điều kỳ lạ là: chắc chắn bạn đã từng nghe đâu đó có nói điều này nhưng không làm, 98% người đọc bài viết này sẽ không dành thời gian ra để ngồi xuống, viết ra kế hoạch – bạn thấy đấy, bình thường mới có nhiều cạnh tranh, nhưng chẳng có ai cạnh tranh thành công cả.

Khi bạn đã viết ra kế hoạch, hãy đọc to cho chính bạn nghe ít nhất một lần một ngày. Điều này sẽ giúp giữ cho tâm trí của bạn được tập trung và rõ ràng – và thành công chính là từ đây – kiểm soát và định hướng cho tâm trí đến điều bạn muốn.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill – bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp