Napoleon Hill – Bước đầu tiên là bước khó nhất

Khai phóng được sức mạnh tiềm thức chỉ là một trong những bước đầu tiên. Bạn sẽ không thể nào thành công nếu không thuyết phục được người khác hợp tác với bạn và đồng thời bản thân phải tuân theo một cách sống có kỷ luật. Giả định bạn đã xác định rõ mục tiêu, câu hỏi kế tiếp sẽ là: làm sao để có các nguồn lực cần thiết để thực hiện?

Bước đầu tiên từ nghèo đến giàu là bước khó nhất. Nhưng chìa khóa vẫn là bạn phải nhận thức được rằng những nguồn lực mà bạn cần bắt đầu từ một mục tiêu rõ ràng mà bạn đang tìm kiếm. Khi mục tiêu, ước mơ của bạn đủ lớn nó sẽ trở thành một điều ám ảnh, bạn bắt buộc phải thực hiện nó, bạn sẽ thấy mọi hành động của bạn sẽ dẫn tới cái bạn cần.

Không phải do nền tảng giáo dục, hay làm việc chăm chỉ, thành công vĩ đại của cá nhân là do hiểu và sử dụng sức mạnh của thái độ tinh thần tích cực. Chính thái độ này cho bạn sức mạnh trong bất kỳ việc gì bạn làm. Có một thái độ tinh thần tích cực có nghĩa là tất cả các hành động và suy nghĩ của bạn hướng đến mục tiêu.

Sẽ là ngu ngốc nếu bạn nghĩ rằng có một mục tiêu rõ ràng và thái độ tích cực thì sẽ có ngay các nguồn lực bạn cần. Tốc độ để đạt được nó, phụ thuộc vào tầm vóc của mục đích và sự kiểm soát của bạn để dẹp bỏ sự sợ hãi, nghi ngờ và các giới hạn mà bạn tự đặt ra cho bản thân.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill – Bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp