Jim Rohn – Sống mãnh liệt

Trong các bài học này bạn sẽ tìm thấy các ý tưởng đã giúp rất nhiều người thành công, đạt được sự giàu có cả về vật chất và sự mãn nguyện trong tinh thần.
Tôi không tự tạo ra các ý tưởng này mà tôi tìm ra nó khi tôi cần các ý tưởng để có thể thay đổi cuộc đời mình. Và bây giờ tôi có cơ hội được chia sẻ nó với bạn. Tôi có một lời hứa giữa cá nhân tôi và bạn, nếu bạn áp dụng những ý tưởng này vào cuộc sống của mình, tôi chắc chắn bạn sẽ thành công.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp