Jim Rohn – bài học của mùa Xuân

Huyền thoại Jim Rohn nói về mùa Xuân: “planting in the Spring or begging in the Fall” – “Gieo trồng vào mùa Xuân hay ăn mày vào mùa Thu”.

Mùa Xuân là cơ hội, nhanh chóng tận dụng nó.

Nhấn vào nút share, sau khi chia sẻ bài viết khóa VIDEO sẽ tự động mở.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp