Delivery policy (for service)

Sau khi đăng ký khóa học khách hàng sẽ nhận được thông tin tài khoản đăng nhập và hướng dẫn học. Các khóa học sẽ luôn có sẵn để khách hàng học bất kỳ khi nào tùy thích.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Học viện Carnegie XI

Đường số 14, Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phone: 0946-808-181

Email: [email protected]

Website: www.bancothethanhcong.com

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp