Đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Theo thống kê của Inc, doanh nghiệp có hệ thống đào tạo nội bộ cho nhân viên sẽ có doanh thu hàng năm cao hơn 50%. Ngoài lý do giữ chân được nhân tài, còn giúp doanh nghiệp phát triển tinh thần học trọn đời qua đó phát triển khả năng của từng nhân viên, tạo thành lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn cho doanh nghiệp.

Có rất nhiều vấn đề cần xử lý nếu doanh nghiệp muốn triển khai hệ thống đào tạo nội bộ. Ngoài nền tảng công nghệ, còn phải quản lý, điều hành, cập nhật. Do chi phí phát sinh rất lớn mà hầu như 98% doanh nghiệp tại Việt Nam không có hoặc không thể triển khai được.

Giải pháp triển khai hệ thống đào tạo nội bộ riêng của doanh nghiệp

Chúng tôi muốn đặt dấu chấm hết cho khó khăn này bằng giải pháp chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Giải pháp này như sau:

 1. Triển khai, quản lý, điều hành, cập nhật hệ thống đào tạo nội bộ riêng của doanh nghiệp.
 2. Các khóa học với nội dung đạt chuẩn thế giới sẽ được triển khai tích hợp vào hệ thống đào tạo nội bộ của doanh nghiệp bao gồm:
  1. Master Business Administration
  2. Entrepreneurship
  3. General Management, strategy & leadership
  4. Marketing & Sales
  5. Economics
  6. Statistics & Big Data
  7. Operations Management
  8. Business Law & Ethics
  9. Human Resources Management
  10. Accounting
  11. Finance
  12. International Business & Political Analysis
  13. Project & Quality Management
  14. Principles of success
  15. Success science
 3. Thêm các khóa học mới của doanh nghiệp.
 4. Không giới hạn số lượng nhân viên tham gia học.
 5. Triển khai trong vòng 30 ngày.
 6. Chi phí: 19 triệu VND / tháng trong năm đầu tiên. 16 triệu / tháng từ năm thứ 2.
 7. Đảm bảo hài lòng, trong vòng 30 ngày, nếu doanh nghiệp không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí trong 1 ngày làm việc.

Liên hệ:

Học viện Carnegie XI

Đường số 14, Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phone: 0946-808-181

Email: [email protected]

Website: www.bancothethanhcong.com

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp