Tự học Apics Certified Supply Chain Professional

 
Lưu ý: khóa học miễn phí 100%, lựa chọn bất kỳ bài học nào bên dưới để bắt đầu học ngay.
 
Khóa học này giúp bạn tự học quản lý chuỗi cung ứng bằng cách cung cấp các kiến thức chuẩn mực về quản lý chuỗi cung ứng của tổ chức Apics theo chương trình CSCP – Certified Supply Chain Professional. Xem thử chứng nhận CSCP tại đây.

Khóa Học Này Dành Cho Ai.

  1. Bất kỳ ai muốn tìm hiểu và muốn thi Apics CSCP.
  2. Muốn tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng, logistics.

Yêu Cầu: không có yêu cầu gì ngoại trừ khả năng tiếng Anh, bởi vì khóa học này bằng tiếng Anh.

Mục Đích Của Khóa Học.

  1. Cung cấp kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng cần thiết để học và thi Apics CSCP.
  2. Cung cấp kiến thức chuẩn về quản lý chuỗi cung ứng.

Chi phí: Miễn phí 100% học online bất kỳ khi nào ở bất kỳ đâu.
 
DMCA.com Protection Status

Khóa học Content

Xem toàn bộ
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp