Bí quyết làm giàu: chủ động

Chủ động làm những việc cần làm không cần ai thúc ép Cùng xem bí quyết làm giàu kế tiếp của Napoleon Hill.

Andrew Carnegie nói: có 2 loại người. Loại thứ nhất không làm gì ngoài những gì được người khác sai khiến. Hoặc không thể làm được những gì người khác yêu cầu. Loại thứ hai là:

Người thành công sẽ chủ động làm những việc cần làm không cần ai thúc ép. Chủ động làm tốt hơn yêu cầu mọi người mong đợi.

Bí quyết làm giàu - chủ động

Nhận định 1: phẩm chất lãnh đạo

Chủ động hành động kích hoạt trí tưởng tượng để thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Nó là phẩm chất đầu tiên cần có của người lãnh đạo. Chủ động lập kế hoạch, thực thi và tiếp tục quá trình này cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

Nhận định 2: nền tảng

Chủ động là nguyên tắc nền tảng để có thể áp dụng thành công các nguyên tắc thành công khác như xác định rõ mục tiêu, làm tốt hơn, liên kết trí tuệ , niềm tin.

Nhận định số 3: tập trung

Nguyên nhân phổ biến của thất bại là thói quen không tập trung. Người chủ động sẽ không trì hoãn, sẽ không mất phương hướng, họ sẽ không than phiền vì không có cơ hội. Họ chịu trách nhiệm cho tất cả và tự tạo ra cơ hội cho bản thân.

Nếu bạn có mục tiêu được xác định rõ và bạn chủ động hành động bất chấp mọi lo lắng sợ hãi. Học hỏi từ thất bại và tiếp tục chủ động hành động. Bạn đang trên con đường thành công.
Mọi thứ đều có quy luật. Nếu bạn hiểu và áp dụng đúng đắn các quy luật làm giàu này của Napoleon Hill. Thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Xem thêm hướng dẫn thực hành các nguyên tắc để mở khóa bí mật làm giàu của Napoleon Hill ở đây.


DMCA.com Protection Status

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp