Sứ mệnh – Học Viện Carnegie XI

Sứ mệnh của chúng tôi: mang đến cho bạn khoa học thành công để bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu bạn sẵn sàng.

Giá trị cốt lõi: đối xử với người khác theo cách bạn muốn đối xử với chính bản thân

Học viện Carnegie XI

Đường số 14, Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phone: 0946-808-181

Email: [email protected]

Website: www.bancothethanhcong.com

Tìm hiểu về chúng tôi xem tại đây:Sứ mệnh của chúng tôi: mang đến cho bạn khoa học thành công để bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu bạn sẵn sàng.

ANDREW CARNEGIE (1835 – 1919)

Thầy của Napoleon Hill.

Câu chuyện của Andrew Carnegie là một câu chuyện kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử, ông là người một trong những người giàu nhất thế giới trong thời đại của mình và đứng thứ 3 trong lịch sử nhân loại và đã cho đi toàn bộ tài sản của mình. Nhưng di sản lớn nhất mà ông để lại chính là các nguyên tắc, khoa học thành công, bí quyết thành công, bí quyết làm giàu thông qua người học trò của ông là Napoleon Hill. Chính những di sản này của ông đã truyền cảm hứng cho chúng tôi mở ra học viện mang tên ông, để tiếp nối những gì ông đã để lại.

Tác phẩm: The Gospel of Wealth

Sự cho đi tốt nhất là dành cho những người có thể giúp chính bản thân họ, giúp họ chứ không phải làm mọi thứ cho họ – Andrew Carnegie

Andrew CarnegieCarnegieVanguardHighSchool

Tiểu sử Andrew Carnegie

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp