Tuần 9: Sức khỏe Tâm Linh

Có 3 phần quan trọng với sức khỏe tâm linh:

  1. Một cuộc sống tâm linh lành mạnh là điều ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể theo đuổi. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng mất đi, chỉ còn duy nhất đời sống tâm linh – linh hồn là vĩnh cửu. Câu hỏi về Thượng đế là câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta có thể hỏi, bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta theo nhiều cách khác nhau.
  2. Một đời sống tâm linh lành mạnh mang lại rất nhiều lợi ích: thanh thản, vui vẻ, mục đích, ý nghĩa, mãn nguyện, hy vọng. Nó là nền tảng quan trọng để chúng ta xây dựng cuộc sống theo ý mình.
  3. Sức khỏe tâm linh được phát triển thông qua kỷ luật thường xuyên, hàng ngày.

[sociallocker id=”4907″]

Hành động: nếu có niềm tin, hãy nghiên cứu, thực hành, và truyền dạy niềm tin của bạn.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp