tuần 3 – phát triển cá nhân – ảnh hưởng


Jim Rohn – Ảnh hưởng trong phát triển cá nhân

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Sức ảnh hưởng của môi trường và con người là có thực và rất khó nhận ra. Nếu muốn đánh giá và thay đổi, hãy hỏi:

  1. Tôi thường giao du với ai?
  2. Họ hay nói chuyện với tôi về chủ đề gì? đọc gì? nghe gì? tiêu cực hay tích cực?
  3. Điều đó có ổn không?

Nếu nó không ổn, sau đây là 3 cách để xử lý:

  1. Chấm dứt mối quan hệ. Điều này thường không dễ dàng nhưng bạn buộc phải lựa chọn nếu không muốn tiếp tục bị tiêu cực ảnh hưởng.
  2. Giới hạn tiếp xúc. Dành thời gian cho việc quan trọng.
  3. Mở rộng mối quan hệ tích cực: dành thời gian tạo dựng mối quan hệ với đúng người.

Hãy cẩn thận trên mức cần thiết khi đánh giá về sự ảnh hưởng, bởi vì chính nó góp phần lớn nhất hình thành nên cách sống.

[sociallocker id=”4912″]


Hành động:

  1. Lập danh sách những người có ảnh hưởng, xem xét và quyết định giới hạn, chấm dứt hay mở rộng.
  2. Chủ động tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ với đúng người.
  3. Tìm người đáng tin cậy để hỏi họ những đánh giá chân thực về bản thân.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp