Tuần 21 – giao tiếp & thuyết trình

Cơ bản giao tiếp hiệu quả

Thành công của con người phụ thuộc rất lớn vào khả năng giao tiếp. Cải thiện khả năng giao tiếp của bạn là một trong những việc quan trọng nhất bạn cần làm.

Một vài điều cơ bản về giao tiếp:

  1. Giao tiếp có sức mạnh rất lớn. Bạn có thể tận dụng sức mạnh này nếu xem xét nghiêm túc việc giao tiếp hiệu quả và sử dụng nó để giúp người khác và giúp chính bản thân mình. Kết hợp kiến thức này với mục đích tốt là bước đầu tiên để giải phóng sức mạnh kỳ diệu này.
  2. Giao tiếp cần phải có mục đích. Bạn cần biết rõ mình muốn truyền tải điều gì, khi nào và bằng cách nào.
  3. Nói phải đi đôi với làm. Hãy nhớ, người khác không chỉ nghe bạn nói mà còn nhìn những gì bạn làm.

Một vài điều cơ bản về thuyết trình:

  1. Biết rõ mục đích khi thuyết trình.
  2. Giữ ở mức đơn giản nhất. Hãy là chính mình.
  3. Có đam mê về chủ đề đang nói.
  4. Kể chuyện để minh chứng.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp