Tuần 20 – Phát triển mối quan hệ

Hãy cùng xem xét một số thái độ có thể giúp bạn thành công trong việc phát triển các mối quan hệ.

  1. Thái độ về cuộc sống và công việc. Có 2 thái độ về cuộc sống sẽ quyết định đến vận mệnh của bạn đó là: cuộc sống vốn dĩ là tốt đẹp, và cho dù chuyện gì xảy ra nó có thể trở nên tốt hơn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến mọi người.
  2. Thái độ về hoàn cảnh: chuyện xấu và tốt có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nếu hoàn cảnh thuận lợi, hãy tận dụng nó. Nếu hoàn cảnh không tốt, hãy xem có thể rút ra bài học gì để trở nên tốt hơn.
  3. Thái độ về bản thân: tôi có thể quyết định tương lai của mình và tôi có thể thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi biết bản thân mình là ai và sẽ sống đúng với các giá trị của mình.
  4. Thái độ với người khác: tôi phụng sự và tạo giá trị cho mọi người, tôi có trách nhiệm đối xử với người khác như mong muốn người khác đối xử với mình, và chúng ta cần nhau để có thể thành công.

Trở thành người có ảnh hưởng

3 yếu tố cho bạn khả năng tạo ra ảnh hưởng đến người khác

  1. Là người có cá tính và liêm chính.
  2. Là người giỏi nhất trong việc bạn đang làm.
  3. Tìm cách phụng sự và giúp người khác.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp