Tuần 2 – Phát Triển Cá Nhân – kế hoạch

Jim Rohn – kế hoạch phát triển cá nhân

Khi xem xét những người thành công, luôn có một kế hoạch đàng sau thành công của họ. Họ biết họ muốn gì, họ lập kế hoạch để đạt được nó và thực hiện nó. Đó chính là nền tảng của thành công.

Chỉ có duy nhất con người mới có khả năng thay đổi thông qua những lựa chọn có chủ ý trong hành trình phát triển cá nhân – từ đó chúng ta thay đổi bản thân và thay đổi cuộc đời.

Một số điểm quan trọng cần nhớ khi lập kế hoạch:

  1. Không có một kế hoạch nào là hoàn hảo có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi cá nhân phải chủ ý lựa chọn kế hoạch phù hợp.
  2. Viết nhật ký: ghi lại những ý tưởng quan trọng.
  3. Dành thời gian hàng ngày để xem xét, tinh chỉnh.
  4. Hành động: người thành công là người hành động, từng bước, hàng ngày cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, cho dù bản thân cảm thấy thích hay không.

[sociallocker id=”4912″]

Hành động:

  1. Viết ra 6 mục tiêu cần đạt được trong 1 năm và lập kế hoạch, bắt tay vào hành động ngay lập tức cho dù đã sẵn sàng hay chưa.
  2. Liệt kê danh sách 20 điều bạn cảm thấy biết ơn, xem lại danh sách này hàng ngày.

[/sociallocker]

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp