tuần 19 – bí mật lớn nhất của người giàu

Sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là quản lý thời gian. Sau đây là một số cách tiếp cận về quản lý thời gian.

  1. Không có cách tiếp cận quản lý thời gian nào là hoàn hảo trừ khi nó phù hợp với bạn.
  2. Không chỉ làm việc chăm chỉ hơn mà là thông minh hơn.
  3. Chia nhỏ việc lớn ra thành từng việc nhỏ dễ làm.
  4. Rèn luyện bản thân để trở nên hiệu quả hơn.
  5. Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và luôn giữ nó bên mình. Thiết lập các ưu tiên và quyết định việc gì là quan trọng.
  6. Liên tục xem xét các mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
  7. Phân biệt rõ cái nào quan trọng cái nào không. Và dành phần lớn thời gian cho việc quan trọng.
  8. Tập trung vào từng việc một cho đến khi hoàn tất.
  9. Học cách nói không với việc không quan trọng.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp