Tuần 18 – mối quan hệ trong kinh doanh

2 mục tiêu của các mối quan hệ trong kinh doanh:

  1. Tôn trọng giá trị của đối tác. Mỗi người đều có giá trị, do đó chúng ta nên nhớ và hành động với sự tôn trọng cao nhất, cho họ thấy họ quan trọng và có giá trị cho dù họ là ai.
  2. Tạo lợi ích cho đối tác.

Các hướng dẫn để xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh:

  1. Luôn hành động với sự liêm chính.
  2. Tạo dựng mối quan hệ để mọi người cùng có lợi.
  3. Cho – đừng lấy. Điều này rất quan trọng, hãy là người cho đi chứ đừng là người lấy đi.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp