Tuần 16 – Nền tảng xây dựng mối quan hệ

Không có gì mang đến nhiều niềm vui hơn là có những mối quan hệ tốt đẹp. Và mặt khác, không có gì mang lại nhiều đau khổ khi mối quan hệ với người bạn yêu thương bị đổ vỡ.

Sau đây là danh sách các nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp:

  1. Tình yêu không chỉ là cảm giác, mà còn là cam kết của bạn với ai đó để luôn tôn trọng và đối xử với họ đúng đắn. Chúng ta có thể không thích nhưng chúng ta có thể dựa trên quan điểm của mình về tình yêu và đối xử với họ một cách đúng đắn.
  2. Xem nhu cầu của người khác cũng quan trọng như của bạn.
  3. Giao tiếp chân thành và cởi mở.
  4. Thái độ thân thiện.
  5. Kiên nhẫn
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp