Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn


Jim Rohn - Nhật ký thành công - Success journal Jim Rohn

tuần 1 – phát triển cá nhân – lời mời

Jim Rohn – lời mời phát triển cá nhân

Phát triển cá nhân có thể được xem như là một hành trình, bởi vì các lý do sau đây:

  1. Chúng ta không thể thành công ngay với nó mà cần có thời gian, nếu không muốn nói là cả đời, từng bước nhỏ hàng ngày và điều quan trọng là thực hiện nó thành thói quen, thực hiện nó cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù cảm xúc có thích hay không.
  2. Phát triển cá nhân vừa là quá trình vừa là đích đến, khi một mục tiêu đạt được, lập tức có một mục tiêu khác cao hơn xuất hiện.

Câu hỏi quan trọng: chìa khóa để phát triển cá nhân là gì? Câu trả lời và kiến thức về nó có tính quyết định.

Có 4 phần cơ bản của phát triển cá nhân:

  1. Phát triển cá nhân là lời mời đến bất kỳ ai nhưng chỉ có một số ít nhận ra. Lý do là vì có một số câu hỏi ít có người hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt mục tiêu cao hơn? điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình? điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn thay đổi hoàn cảnh của mình? Từ việc xem xét câu trả lời cho các câu hỏi này, một thế giới mới rộng mở.
  2. Phát triển cá nhân cần có kế hoạch.
  3. Phát triển cá nhân liên quan đến ảnh hưởng – do chúng ta bị ảnh hưởng bởi mọi thứ có liên quan.
  4. Phát triển cá nhân là về giáo dục và học hỏi

Bắt tay vào hành động:

  1. Đọc, nghe ít nhất 15 phút sách hay mỗi ngày.
  2. Tập thể dục ít nhất 15 phút mỗi ngày.


Viết một bình luận