nền tảng cơ bản của cuộc sống

Nền tảng cơ bản của cuộc sống:

  1. Chỉ có một vài điều tạo nên nền tảng cơ bản của cuộc sống.
  2. Khi bạn biết nó, bạn biết nó. Rất đơn giản, không có gì khó khăn.
  3. Không có cái nào mới, có thể có cách nói khác nhưng những yếu tố này đã có từ rất lâu.

Tất cả những gì chúng ta cần làm là tập trung trí tuệ để tìm ra những yếu tố cơ bản đó là gì và tập trung vào thực hành nó. Yếu tố cơ bản đầu tiên là: cách nghĩ – nó là hệ thống định hướng cho cuộc sống.

Chúng ta cần có hệ thống dẫn đường này vì 2 lý do:

  1. Để phòng tránh hiểm nguy.
  2. Để tận dụng cơ hội.

Để phát triển và tinh chỉnh cách nghĩ, chúng ta dùng tư duy để xử lý ý tưởng và thông tin. Cách nghĩ của mỗi người là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định thành bại của họ. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không quan trọng, điều quan trọng là cách nghĩ của bạn sẽ quyết định bạn sẽ làm gì.

Bạn không thể thay đổi những gì đang diễn ra, nhưng bạn có thể thay đổi, tinh chỉnh cách nghĩ để có hệ thống định hướng tốt hơn.

Phát triển và tinh chỉnh cách nghĩ:

  1. Thu thập thông tin: từ trải nghiệm bản thân, từ sách vở, kinh nghiệm của người khác.
  2. Quyết định cái nào quan trọng để tập trung thời gian và tiền bạc vào đó. Bạn có thể biết hàng ngàn thứ nhưng không thể làm hàng ngàn thứ, do đó chúng ta phải chọn ra cái nào quan trọng nhất để làm.

[sociallocker id=”8606″]

[/sociallocker]


Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp