Jim Rohn – all of life is sales

“Chìa khóa để ảnh hưởng đến người khác là để người khác nhận thức được bạn là người đạo đức và tài năng” Cuộc sống là bán hàng. Sức ảnh hưởng là chìa khóa … Xem thêm

Trích dẫn Jim Rohn

Lao Động Và Hoạt Động Chúng ta phải học cách áp dụng trí khôn và cảm xúc mạnh mẽ vào trong lao động. Phép màu của hạt giống và đất đai (thành quả) không … Xem thêm

Napoleon Hill’s 17 Principles of Success

17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill 1. Tìm ra mục đích của cuộc đời 2. Kết nối với người cùng chí hướng 3. Xây dựng một nhân cách hấp dẫn 4. Xây … Xem thêm

Personal development – the plan

Như chúng ta đã biết, kết quả của chúng ta chỉ có thể tốt nếu chúng ta có kế hoạch tốt. Không phải những gì đang xảy ra quết định tương lai của chúng … Xem thêm