Jim Rohn – all of life is sales

“Chìa khóa để ảnh hưởng đến người khác là để người khác nhận thức được bạn là người đạo đức và tài năng” Cuộc sống là bán hàng. Sức ảnh hưởng là chìa khóa … Xem thêm

Jim Rohn

Trích dẫn Jim Rohn

Lao Động Và Hoạt Động Chúng ta phải học cách áp dụng trí khôn và cảm xúc mạnh mẽ vào trong lao động. Phép màu của hạt giống và đất đai (thành quả) không … Xem thêm

Jim Rohn

Personal development – the plan

Như chúng ta đã biết, kết quả của chúng ta chỉ có thể tốt nếu chúng ta có kế hoạch tốt. Không phải những gì đang xảy ra quết định tương lai của chúng … Xem thêm

Jim Rohn