Hướng dẫn học và đăng ký thi Apics CSCP

Làm sao để lấy CSCP

Để lấy được và duy trì CSCP cần:

 1. Yêu cầu đầu vào:
  1. 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng
  2. Hoặc có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương
  3. Hoặc đã có CPIM, CLTD
 2. Vượt qua kỳ thi CSCP
 3. Duy trì CSCP mỗi 5 năm

Chuẩn bị cho kỳ thi CSCP

Để chuẩn bị cho các kỳ thi CSCP có các cách sau:

 1. Tự học
 2. Tham gia vào các lớp instructor-led
 3. Tham gia vào các lớp intructor-supported

Chi phí thi CSCP:

 1. Dành cho thành viên: $1,050.00
 2. Không phải thành viên: $1,300.00
 3. Thi lại: $450.00

Bài thi CSCP làm trong 4h, bao gồm 150 câu, mỗi câu có số điểm khác nhau, có câu khó có câu dễ nhưng nhìn chung là khá khó. Nếu bạn đã nắm vững kiến thức và thực hành vài năm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng ở các công ty đa quốc gia, thì khả năng vượt qua là có thể.

Nếu bạn quyết tâm muốn lấy CSCP thì hãy học qua khóa học này, nếu nắm được dễ dàng toàn bộ các lý thuyết này và đã từng thực hành áp dụng trong công việc thì bạn có thể yên tâm đăng ký thi. Nhưng nếu còn chưa rõ thì nên thực hành một thời gian. Có thắc mắc hay cần giúp đỡ gì xin hãy email cho chúng tôi.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp