Kỷ luật – làm tốt nhất có thể

Tôi có một câu hỏi cho bạn. Bạn đã làm tốt nhất những gì có thể làm? Rất kỳ lạ, câu trả lời là chưa. Thử làm một bài test ngay bây giờ, bạn bắt đầu nằm xuống sàn và tập chống đẩy, ví dụ bạn chỉ có thể làm được 5 lần. Nhưng 5 lần có phải là bạn đã làm tốt nhất có thể? Câu trả lời là chưa. Nếu bạn nghỉ chút, bạn có thể làm tiếp 5 lần nữa, nghỉ chút nữa, có thể làm thêm 5 lần nữa. Làm sao chúng ta đi từ 5 đến 15. Đó là phép màu.

Nếu chúng ta tiếp tục, liệu có thể làm được 50? Dĩ nhiên. Đó là phép màu.

Làm sao chúng ta tiếp tục duy trì phép màu này? Đó là vấn đề của kỷ luật. Và nó bắt đầu với một bước đơn giản: làm những gì có thể. Khi bạn đã bắt đầu, hãy tiếp tục đưa khả năng của mình lên những nấc thang mới. Mỗi khi hoàn thành, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thành tựu to lớn hơn. Nghỉ ngơi chỉ vừa đủ, và tiếp tục các kỷ luật mới.

Hãy tìm nhiều cách để sử dụng khả năng của bản thân, hãy rèn luyện để nó trở thành một kỷ luật – sử dụng hết những gì bạn có – để tài năng và khả năng không bị mai một và mất đi. Đó chính là một kỷ luật đơn giản nhất có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Jim Rohn – Bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp