Jim Rohn – Tìm kiếm ý tưởng

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, cái bạn cần là: ý tưởng và cảm hứng. Và mọi ý tưởng mà bạn cần đều có sẵn và luôn ở trong tầm với của bạn. Nhưng vấn đề là chỉ có rất ít người sẵn sàng tìm kiếm nó. Andrew Carnegie đã cho xây dựng những thư viện khắc nước Mỹ nhưng chỉ có 3% dân số là có thẻ thư viện và nó không tốn 1 xu nào. Hãy nhớ rằng ý tưởng sẽ không bao giờ đến với người không tìm kiếm nó, nhưng nếu bạn tìm kiếm – kiểm soát và định hướng cho tâm trí – ý tưởng chắc chắn sẽ đến.

Ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Không có gì hiệu quả hơn là một ý tưởng đến đúng lúc. Có thể tất cả những gì bạn cần là một ý tưởng nữa. Giống như là mở một cách cửa cần 6 con số, hiện bạn đã có 5 và cái bạn cần chỉ là một số nữa để mở ra cánh cửa đang ngăn cản bạn với cái bạn muốn. Có thể là một ý tưởng nữa nhưng cũng có thể là nhiều hơn thế, không ai biết được, nhưng nếu cánh cửa đó vẫn chưa mở ra với bạn – bạn biết phải làm gì.

Chúc bạn thành công,

Jim Rohn – bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp