Jim Rohn – Thất bại là gì

Nếu thành công là hành trình từng bước vững chắc tiến về mục tiêu, vậy thất bại là gì? Nó có phải là kết quả chưa tốt, hay một sản phẩm mới thất bại, hay không làm cho người khác hài lòng?

Nếu thành công là hành trình thì thất bại chính là đứng im. Làm sao có thể thất bại khi bạn dành tất cả năng lượng, tinh thần, tâm trí để thực hiện điều mình muốn, cho dù nó có thể không hiệu quả. Thành công là hành động, thất bại là không, rất đơn giản.

Tom Peters có nói: “Ngày nay chỉ có một vấn đề nghiêm trọng: không cố gắng, không hành động, không dám thất bại”

Không thất bại, không có thành công, nhưng rất nhiều người sợ chữ “thất bại”, họ nghĩ đó là từ xấu, hay ám chỉ một điều tồi tệ. Họ không thấy rằng thất bại chính là những bước đi cần thiết của thành công, và đôi khi thành công cần rất nhiều thất bại. Không có thất bại, không có cơ hội nào được tạo ra. Không có thất bại, không có thành công.

Chúc bạn không còn sợ thất bại,

Jim Rohn – bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp