Jim Rohn – Phát triển trí tuệ

Điều này rất dễ xảy ra khi bạn kiếm được một công việc tốt: ngưng học hỏi. Đối với một số nhỏ, việc học vẫn tiếp diễn, nhưng đa số, nó kết thúc ngay khi họ có công việc đầu tiên. Nếu không có bài kiểm tra nào, thì học để làm gì?

Và đó cũng là một trong những thử thách lớn nhất của cuộc sống, vì không có ai bắt buộc bạn phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục rèn luyện, mọi thứ rất dễ rơi vào một cuộc sống tẻ nhạt, bình thường.

Nhưng tôi yêu cầu bạn phải khác thường, phải tiếp tục học hỏi và phát triển để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Điều đó rất khác thường, và cái bạn cần là những thói quen khác thường – đừng tin vào ý chí, ý chí con người có giới hạn, hãy tập thói quen. Nếu bạn muốn có một kết quả khác thường, bạn cần phải trở thành người khác thường hơn rất nhiều.

Chúc bạn thành công,

Jim Rohn – bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp