Jim Rohn – Phát triển cá nhân là gì?

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Nếu bạn cũng như tôi, tin rằng con người được Đấng Sáng Tạo tạo ra và ban cho khả năng suy nghĩ, sáng tạo, mơ ước và tất cả những gì cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng những gì xảy ra bên ngoài không quan trọng, quan trọng là chúng ta sẽ làm gì với nó, hãy ngưng đổ lỗi và nhận trách nhiệm phát triển bản thân. Công việc phát triển bản thân là công việc bắt buộc phải làm và phải làm cả đời nếu muốn thành công. Bởi vì những gì chúng ta có, thành công, hạnh phúc, là do chính bản thân con người chứ không phải do các yếu tố bên ngoài.

Phát triển bản thân (hay phát triển cá nhân) là hành trình khó khăn và thử thách nhất, bởi vì nó liên quan tới phát triển thể chất, trí tuệ và tâm linh. Bởi vì xã hội và môi trường xung quanh không có gì có thể thúc đẩy, bắt buộc chúng ta phải bắt tay vào phát triển bản thân, mà ngược lại, dòng chảy tự nhiên của cuộc sống tiêu cực, nếu chúng ta không làm gì với nó, chúng ta cầm chắc thất bại.

Phần quan trọng nhất của phát triển bản thân là tâm linh, là niềm tin. Niềm tin định hình cho hành động. Nếu tin rằng tiền là quan trọng hơn bạn bè, mối quan hệ, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Niềm tin đúng đắn dẫn đến tham vọng đúng đắn, tham vọng đúng đắn là đạt được điều mình muốn thông qua tạo dựng giá trị cho người khác chứ không phải lấy đi của người khác.

Xem hướng dẫn thực hành phát triển cá nhân của Jim Rohn dưới đây.

Cách xem: nhấn vào nút Share phía dưới, share bài viết, sau khi share khóa sẽ tự động mở, click vào link “XEM TẠI ĐÂY”.

Nội dung hướng dẫn thực hành:

  1. Giới thiệu
  2. Phát triển cá nhân là gì?
  3. Bước 1 : Phát triển cá nhân – lời mời đến mọi người nhưng chỉ có ít người nhận ra
  4. Bước 2 : Kế hoạch phát triển cá nhân
  5. Bước 3 : Ảnh hưởng
  6. Bước 4 : Học hỏi

[sociallocker id=4907]

XEM TẠI ĐÂY

[/sociallocker]
DMCA.com Protection Status

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp