Jim Rohn – Duy trì sức khỏe tốt

Cổ ngữ có viết: “Hãy chăm sóc cơ thể như chăm sóc cho một đền thờ”. Đó là một lời khuyên xuất sắc. Chăm sóc như một đền thờ có nghĩa là bạn phải chăm sóc nó cực kỳ chu đáo và cẩn thận. Và đây là lý do vì sao:

Tâm trí và cơ thể có mối liên kết chặt chẽ, bạn cần phải có cả hai hoạt động tốt thì mới hiệu quả, nếu một trong hai có vấn đề, lập tức cái còn lại bị ảnh hưởng. Cơ thể là hệ thống hỗ trợ cho tâm trí, và nó phải cung cấp sức mạnh và năng lượng cần thiết để tâm trí hoạt động, để thực thi mục tiêu của bạn. Nếu cơ thể – hệ thống hỗ trợ – không hoạt động tốt, chắc chắn tâm trí sẽ gặp vấn đề. Và tình huống tồi tệ nhất là khi tâm trí đã sẵn sàng nhưng cơ thể lại yếu đuối.

Tôi muốn nhắc lại với bạn một lần nữa, chăm sóc sức khỏe là một việc cực kỳ quan trọng. Hãy nhận thức sâu sắc việc này. Nhưng bạn không cần 6h một ngày để làm việc đó, chỉ cần 30 phút mỗi ngày và bằng bất kỳ cách gì thuận tiện nhất. (=>Tìm đọc Tim Ferriss – 4 hour body)

Phát triển cá nhân bao gồm 3 phần: thể chất, tâm trí và tâm linh. Để làm được việc này không đơn giản là trong 1 hay 2 ngày hay bao lâu, nó là công việc cần làm hàng ngày trong suốt cuộc đời để có thể thành công và hạnh phúc. Và nó cần có kỷ luật để tạo thành thói quen. Chìa khóa là hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ.

Chúc bạn thành công,

Jim Rohn – Bạn có thể thành công

 

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp