Tự học quản trị kinh doanh MBA

Lưu ý: khóa học miễn phí 100%, lựa chọn bất kỳ bài học nào bên dưới để bắt đầu học ngay.

Chúng tôi tin rằng con đường phát triển cho cá nhân đến hạnh phúc, thịnh vượng và thành công cần thiết phải thông qua con đường khởi nghiệp mang đến sự sung túc đầy đủ về tài chính để cá nhân có đầy đủ các nguồn lực cần thiết để sử dụng một cách không giới hạn. Do đó, chúng tôi thiết kế khóa học MBA365 – tự học thạc sỹ quản trị kinh doanh –  với chi phí thấp nhất (miễn phí) có thể và kiến thức cô đọng đầy đủ nhất về quản trị kinh doanh để có thể giúp người học nhanh chóng tự học và nắm bắt các kiến thức cần thiết để khởi nghiệp.

Tự học để khởi nghiệp

Chúng tôi tin rằng, chỉ có con đường làm chủ tự do, thời gian và suy nghĩ mới giúp con người phát triển đến hạnh phúc. Khóa học này là 1 trong những công cụ cần thiết giúp bạn nắm vũng kiến thức cần thiết về quản trị kinh doanh để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp.

Quản trị kinh doanh MBA365 là gì?

Khóa học tự học quản trị kinh doanh bao gồm 12 học phần bao gồm toàn bộ các phần liên quan đến quản trị kinh doanh, cách thức khởi nghiệp, tài chính, marketing, HR, lãnh đạo, được trình bày ngắn gọn, súc tích, giúp người học nhanh chóng tự học nắm bắt các kiến thức cần thiết nền tảng để khởi nghiệp.

Phần 1: Khởi nghiệp: khởi nghiệp là gì? Các phẩm chất của một doanh nhân thành công? Các vấn đề thường gặp khi khởi nghiệp và cách xử lý? Môi trường khởi nghiệp? Cách tìm kiếm ý tường kinh doanh?

Phần 2: Quản lý, chiến lược, lãnh đạo: Các kỹ năng giao tiếp, làm việc hiệu quả, phong cách và thực hành lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản trị vận hành.

Phần 3: Marketing và bán hàng: marketing mix, nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu và marketing, digital marketing, quản lý bán hàng.

Phần 4: Kinh tế: khái niệm và các nguyên tắc kinh tế, kinh tế vi mô, vĩ mô

Phần 5: Thống kê: thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Phần 6: Quản trị vận hành: chiến lược vận hành, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý cung cầu, quy trình và quản lý chất lượng

Phần 7: Luật và Đạo Đức Kinh Doanh

Phần 8: Quản trị nhân sự

Phần 9: Kế toán

Phần 10: Tài chính: quản lý và phân tích các rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Phần 11: Phân tích chính trị và kinh tế quốc tế

Phần 12: Quản trị chất lượng và dự án

Giá trị mang lại:

  • Kiến thức đầy đủ mới nhất và cập nhật về quản trị kinh doanh, khởi nghiệp
  • Tự học ở bất kỳ nơi đâu trên bất kỳ thiết bị mobile, ipad, laptop, computer
  • Life time access
  • 24/7 support

Ngôn ngữ: English

Chi phí: miễn phí.

Khóa học Content

Xem toàn bộ
Bài học Content
0% Complete 0/34 Steps
Bài học Content
0% Complete 0/53 Steps
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp