Napoleon Hill – Không ai thành công do may mắn

Napoleon Hill - không ai thành công nhờ may mắn

Bạn không cần phải là một bậc thầy về dự đoán để có thể tiên đoán tương lai của ai đó. Chỉ cần đơn giản hỏi: “Mục tiêu của bạn trong cuộc sống là gì? và kế hoạch của bạn là gì để đạt được nó?”. Nếu bạn hỏi 100 người câu hỏi đó, 98 … Đọc tiếpNapoleon Hill – Không ai thành công do may mắn