Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

Jim Rohn – Thất bại là gì

Nếu thành công là hành trình từng bước vững chắc tiến về mục tiêu, vậy thất bại là gì? Nó có phải là kết quả chưa tốt, hay một sản phẩm mới thất bại, … Xem thêm

Jim Rohn – Phát triển trí tuệ

Điều này rất dễ xảy ra khi bạn kiếm được một công việc tốt: ngưng học hỏi. Đối với một số nhỏ, việc học vẫn tiếp diễn, nhưng đa số, nó kết thúc ngay … Xem thêm

Jim Rohn – Tìm kiếm ý tưởng

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, cái bạn cần là: ý tưởng và cảm hứng. Và mọi ý tưởng mà bạn cần đều có sẵn và luôn ở trong tầm với của bạn. … Xem thêm