Bắt đầu quá trình thay đổi

Trong tất cả những điều ông Shoaff dạy tôi, thử thách lớn nhất là phát triển cá nhân. Rất khó để từ bỏ thói quen hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Đó là một sự thay đổi đột phá khi tôi bắt đầu thay đổi, bắt đầu nhận trách nhiệm, bắt đầu đổ lỗi cho chính bản thân mình cho tất cả mọi thứ xảy ra với tôi.

Ông Shoaff giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của bước thay đổi đột phá này, khi ông nói: “Những gì xảy ra bên ngoài không quyết định cuộc đời bạn. Những gì xảy ra, nó đến với tất cả mọi người. Điều quan trọng là chính bạn sẽ làm gì với nó.” Và ông khuyên tôi hãy bắt tay vào thay đổi, hãy bắt đầu xem xét và làm khác đi những gì đang làm trong 90 ngày xắp tới xem có chuyện gì xảy ra. Và tôi cũng đề nghị bạn xem xét và làm thử, cho dù nó là việc gì, lớn hay nhỏ, bạn cần phải bắt đầu quá trình này.

Ông Shoaff cũng cho tôi một bí mật khác của thành công, ông nói: “Tất cả những gì bạn đang có, là kết quả của chính con người bạn đang trở thành”. Khi tôi hiểu được nguyên tắc này, tôi thấy nó rất đúng. Và tôi hỏi: làm sao để thay đổi?, ông trả lời: “Nếu bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi cho bạn. Bạn không cần thay đổi những gì đang diễn ra bên ngoài, tất cả những gì cần làm là thay đổi chính bên trong bản thân. Để có nhiều hơn, bạn đơn giản chỉ cần trở thành xứng đáng hơn.”

Và ông nói: “Hãy bắt đầu quá trình thay đổi cá nhân này, và mọi thứ sẽ thay đổi cho bạn”.

Jim Rohn – Bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp