Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn

Ba phần của kỷ luật

Kỷ luật giúp bạn giữ được cảm xúc và sự khôn ngoan và đưa chúng vào hành động

Phần đầu tiên của kỷ luật là nhận thức được nhu cầu và giá trị của kỷ luật, đặc biệt là tầm quan trọng của kỷ luật để thực hiện những thay đổi cần thiết. Tôi phải làm gì, tôi phải trở thành người như thế nào để đạt được cái tôi muốn?

Phần thứ hai là sự sẵn sàng duy trì kỷ luật một cách chủ động, khôn ngoan và nhất quán.

Phần thứ ba là sự kiên quyết vượt ra khỏi hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày để nhận ra và nắm bắt các cơ hội khi nó đến, có thể là dưới dạng của sự không may mắn.

Quan trọng nhất, kỷ luật làm thay đổi cách nghĩ của bạn – nó làm cho bạn tin tưởng vào chính bản thân mình. Cho dù là một kỷ luật nhỏ cũng có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu cho thái độ của bạn.

Chúc bạn thành công,

Jim Rohn – Bạn có thể thành công