Con đường đến Jim Rohn

  THOMAS ALEXANDER SCOTT  1823 – 1881 Thầy của Andrew Carnegie. “When a man has not a good reason for doing a thing, he has one good reason for letting it alone” – “Khi … Xem thêm

Jim Rohn

Jim Rohn – Tham Vọng Đúng Đắn

Nếu thành công do cách nghĩ quyết định. Vậy cái gì quyết định cách nghĩ? Câu trả lời là tham vọng. Hiểu được tham vọng đúng đắn của con người sẽ giúp hình thành … Xem thêm

Jim Rohn

Kỹ Năng Bán Hàng

Cùng xem Jim Rohn hướng dẫn kỹ năng bán hàng qua ba bước đơn giản: Tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm đến nhiều người, hàng ngày. Thái độ tử tế. Cung cấp dịch … Xem thêm

Jim Rohn